AktualnościPrzedsiębiorczość

Główne cele fundacji?

Głównym celem Fundacji jest promowanie rozwoju wiedzy, umiejętności praktycznych i przedsiębiorczości poprzez różnorodne działania. Edukacja jest fundamentem, na którym buduje się przyszłość, dlatego Fundacja stawia na wszechstronne wsparcie edukacyjne.

Organizacja warsztatów, szkoleń, konkursów oraz dostarczanie dostępu do wiedzy poprzez nowoczesne technologie stanowią kluczowe elementy naszej misji. Poprzez te działania, Fundacja dąży do podniesienia poziomu kompetencji społeczeństwa, kształtując jednocześnie nowe pokolenie przedsiębiorczych liderów.

Poprzez granty, programy badawcze i współpracę z uniwersytetami oraz firmami, będziemy dążyć do odkrywania nowych rozwiązań na rzecz rozwoju społeczeństwa i gospodarki.

Przedsiębiorczość to klucz do tworzenia nowych miejsc pracy i generowania wzrostu ekonomicznego. Fundacja stawia na rozwijanie umiejętności przedsiębiorczych oraz wspieranie startupów i małych firm. Współpraca z mentorami, inwestorami i ekspertami biznesowymi pomaga w tworzeniu sprzyjającego ekosystemu dla innowacyjnych przedsiębiorstw.

Fundacja EduTrend jest tworzona przez zespół pasjonatów, których łączy przekonanie o potędze wiedzy i przedsiębiorczości jako sił napędzających zmiany. Nasi pracownicy, wolontariusze i partnerzy dzielą się wizją budowy społeczeństwa opartego na solidnej wiedzy i odpowiedzialnej przedsiębiorczości.

Nasza tożsamość opiera się na współpracy, otwartości i dążeniu do doskonałości. Każdy projekt, który podejmujemy, ma na celu stworzenie trwałego wpływu na nasze społeczeństwo. Współpracując z innymi organizacjami, instytucjami edukacyjnymi i biznesowymi, tworzymy synergiczne rozwiązania, które przyczyniają się do pomyślnego rozwoju społecznego i gospodarczego.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend