Zarząd fundacji

Prezes Zarządu

Fundacja jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu. W obecnej kadencji jest nim Ireneusz Połeć.

Ireneusz Połeć – przedsiębiorca od 2007 roku. Pierwsze przygody z przedsiębiorczością i biznesem zaczynał w liceum. Działalność gospodarczą otworzył na studiach mając 150 zł. Absolwent studiów matematyki i informatyki. Ukończył studia podyplomowe z rachunkowości przedsiębiorstw, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Master Of Business Administration. Aktywnie od kilku lat działa w branży edukacyjnej. Główne zainteresowania to biznes, podatki, informatyka i sport. Przez 8 lat był członkiem Rady Dzielnicy Bronowice w Lublinie, gdzie aktywnie działał na rzecz mieszkańców. Członek Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dla Województwa Lubelskiego. Został odznaczony medalem Prezydenta Miasto Lublin za podejmowanie licznych przedsięwzięć na rzecz środowisk lokalnych oraz aktywną pracę społeczną. Otrzymał również brązową odznakę honorowego dawcy krwi. Wiceprezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie. Członek Powiatowej Rady Rynku Pracy oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy z ramienia pracodawców. Pomysłodawca wydarzenia „Maraton przedsiębiorczości”, które promuje prowadzenie własnego biznesu wśród uczniów i studentów.

Obecnie jest wspólnikiem kilku spółek, które działają w różnych branżach. Jedną z nich jest Polski Instytut Księgowości i Finansów Sp. z o.o., gdzie jest prezesem zarządu. Firma zajmuje się kompleksowymi usługami księgowymi wraz z usługami dodatkowymi. Pomaga przedsiębiorcom w rozwiązywaniu ich codziennych problemów.