Warto Poznać Lublin

Konkurs #WartoPoznaćLublin to konkurs dla uczniów szkół podstawowych z woj. lubelskiego.

Trzy kategorie wiekowe:

  • uczniowie klas 1-3
  • uczniowie klas 4-6
  • uczniowie klas 7-8

Tematem konkursu jest “Lublin – miasto, które warto poznać”. Prace konkursowe muszą dotyczyć miejsc w Lublinie, które warto odwiedzić i zobaczyć.

Prace plastyczne lub filmowe powinny zostać wykonane techniką dowolną. Format prac A4 lub A3. Praca powinna zawierać zabytki lub charakterystyczne, ciekawe
miejsca znajdujące się na terenie miasta Lublin. Prace przygotowane na komputerze mogą być stworzone, ale od podstaw (bez korzystania z gotowych elementów
stosowanych np. w oprogramowaniu Canva). Filmy nie mogą być dłuższe niż 2 minuty.

Plakat promujący wydarzenie można pobrać tutaj: Plakat pobierz

Termin nadsyłania prac: 20.03.2024 – 30.04.2023 r.

Wymagane dokumenty, aby móc przystąpić: