AktualnościDziałaniaPrzedsiębiorczośćWydarzenia

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego – 26 stycznia 2024


W piątek Radzie Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uczestniczył Ireneusz Połeć, jako wiceprezes Zarządu Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Lubelskie.

Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego rozpoczęło się od powitania gości, informacji o nagrywaniu posiedzenia oraz przyjęcia porządku obrad. Następnie podziękowano Panu Tomaszowi Sonntagowi i Panu Mieczysławowi Rybie za ich wkład w działalność Rady.

Wręczono akt powołania nowemu członkowi, Panu Dariuszowi Millerowi. Przyjęto także sprawozdanie z działalności za rok 2023. W dalszej części uchwalono zmiany dotyczące składu Stałego Zespołu Roboczego oraz przewodniczącego w obszarze Edukacji i Szkolnictwa Wyższego. Nastąpiła zmiana przewodnictwa Rady oraz postulat dofinansowania pozapłacowych kosztów wynagrodzeń pracowników po wzroście płacy minimalnej.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend