Aktualności

Akt fundacyjny

W dniu 07.07.2023 r. w Kancelarii Notarialnej u notariusza Tomasza Widanka został sporządzony akt fundacyjny. Fundacja została utworzona przez Izabelę Połeć i Ireneusza Połeć.

Celami fundacji są:
a) promowanie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju gospodarczego Polski,
b) edukacja ekonomiczna;
c) działalność naukowa,
d) działalność naukowo-techniczna,
e) rozwój gospodarki i nauki,
f) edukacyjna w zakresie programowania i technologii informacyjnych (w tym sztucznej inteligencji)
g) działalność oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów,
h) rozwój talentów i pomoc w rozwoju kariery dzieci, młodzieży i dorosłych
i) działalność kulturalna,
j) prowadzenie działalności na rzecz promowania przedsiębiorczości oraz aktywizacji zawodowej i życiowej;
k) organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego,
l) działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu,
m) ochrona środowiska,
n) tworzenie miejsc pracy, świadczenie usług społecznych użyteczności publicznej,
o) pomoc społeczna oraz rehabilitacja zawodowa i społeczna osób z niepełnosprawnościami.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend

Dodaj komentarz