AktualnościKonkursyPrzedsiębiorczośćWydarzenia

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków Patronem konkursu #WartoPoznaćLublin

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków, jako nowy patron konkursu #WartoPoznaćLublin, pełni niezwykle ważną rolę w ochronie i promocji dziedzictwa kulturowego województwa Lubelskiego. Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków wchodzi w skład zespolonej administracji rządowej, kieruje wojewódzkim urzędem ochrony zabytków, a jego kompetencje precyzuje ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W ramach realizowanych przez ten organ zadań, mających na celu zapewnienie warunków prawnych, organizacyjnych i finansowych, umożliwiających trwałe zachowanie zabytków oraz ich zagospodarowanie i utrzymanie – mieści się również upowszechnianie wiedzy o zabytkach oraz współpraca z lokalnymi samorządami i organizacjami pozarządowymi zajmującymi się szeroko pojętą edukacją na temat wartości zabytków, które stanowią nieodłączną część tożsamości regionu Lubelskiego.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków organizuje i prowadzi kontrole w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz nadzoruje prawidłowość wykonywanych badań konserwatorskich, architektonicznych, prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych i innych działań przy zabytkach oraz badań archeologicznych. W efekcie jego działalności wiele zabytkowych obiektów odzyskało swój dany blask i stało się atrakcją dla odwiedzających Lublin i okolice, co wpływa stymulująco na rozwój turystki kulturowej w naszym regionie.

Lubelski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Patronat Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nad konkursem #WartoPoznaćLublin to wyraz zaangażowania w edukację publiczną i podnoszenie świadomości na temat potrzeby ochrony dziedzictwa kulturowego. Poprzez swój udział w podjętej inicjatywie organizacji konkursu przyczynia się do promocji historii i kultury regionu, a także inspiruje mieszkańców i odwiedzających do odkrywania oraz doceniania bogactwa kulturowego Lubelszczyzny.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend