AktualnościDziałaniaPrzedsiębiorczość

Panel dyskusyjny – zatrudnianie osób z niepełnosprawnością

W dniu 09.10.2023 r. odbył się panel dyskusyjny dotyczący zatrudniania osób z niepełnosprawnością. Z Fundacji EduTrend został zaproszony prezes Ireneusz Połeć, który wypowiedział się na temat problemów i wyzwań w zatrudnianiu. Wspólnie z p. Bożeną Lisowską uznali, że należy edukować przedsiębiorców i zachęcać do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Jednocześnie warto również skupić się na tym, aby te osoby aktywnie włączały się do promocji zatrudnienia ich w firmach i instytucjach.

Okazuje się, że instytucje publiczne mają również problem z zatrudnianiem osób z niepełnosprawnościami, co również wymaga interwencji.

W dokumencie „STRATEGIA NA RZECZ OSÓB z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI 2020-2030” może przeczytać, że „W ramach działania przewidywana jest również analiza odnośnie objęcia małych przedsiębiorstw (zatrudniających co najmniej 10 osób) obowiązkiem zatrudniania osób z niepełnosprawnościami”. Wdrożone ma to być do 2025 r. Projekt w całości można pobrać tutaj:

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend