Aktualności

Wojewoda Lubelski – Patronat Honorowy

Wojewoda Lubelski, obejmując patronat honorowy nad konkursem #WartoPoznaćLublin, podkreśla swoje wsparcie dla inicjatyw promujących region lubelski i jego bogate dziedzictwo kulturowe, historyczne oraz społeczne. Jako przedstawiciel rządu w regionie, Wojewoda Lubelski pełni kluczową rolę w wspieraniu i inicjowaniu działań na rzecz rozwoju lokalnej społeczności, a także w kreowaniu pozytywnego wizerunku województwa zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej.

Patronat honorowy Wojewody Lubelskiego nad tak prestiżowym konkursem stanowi wyraz uznania dla jego znaczenia w promowaniu wartości i unikalności Lublina, a także w angażowaniu mieszkańców oraz odwiedzających do głębszego odkrywania tego miasta. Obecność Wojewody jako patrona honorowego przyczynia się do podniesienia rangi wydarzenia i stanowi ważny sygnał dla uczestników oraz partnerów konkursu o jego powadze i znaczeniu.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend