AktualnościSzkolenia

Wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych

Z radością informujemy o nowym rozdziale w działalności naszej fundacji!

Nasza organizacja została oficjalnie wpisana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS), co stanowi znaczący krok w rozwoju naszych inicjatyw edukacyjnych i wsparcia dla osób chcących rozwijać się, zdobywać doświadczenie oraz tworzyć nowe biznesy. Jest to ważny moment dla nas wszystkich, ponieważ dzięki temu uzyskujemy możliwość świadczenia usług szkoleniowych finansowanych ze środków publicznych, co otwiera przed nami nowe możliwości i perspektywy.

Co to jest Rejestr Instytucji Szkoleniowych?

Rejestr Instytucji Szkoleniowych to ogólnodostępny katalog prowadzony przez wojewódzkie urzędy pracy, który zawiera informacje o organizacjach uprawnionych do prowadzenia szkoleń finansowanych z publicznych środków. Wpis do tego rejestru jest niezbędny dla wszystkich instytucji, które chcą współpracować z urzędami pracy w zakresie szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących zatrudnienia.

Jakie korzyści wynikają z wpisu do RIS?

Wpis do RIS nie tylko potwierdza naszą wiarygodność i profesjonalizm jako instytucji edukacyjnej, ale również umożliwia nam:

  • Udział w projektach finansowanych ze środków publicznych,
  • Rozszerzenie naszej oferty o specjalistyczne kursy i szkolenia,
  • Bezpośrednią współpracę z urzędami pracy na rzecz poprawy sytuacji zawodowej osób bezrobotnych.

Nasze plany na przyszłość

W najbliższej przyszłości planujemy uruchomienie serii szkoleń skierowanych specjalnie do osób, które chcą zmienić swoje życie zawodowe. Nasze kursy będą dostosowane do bieżących potrzeb rynku pracy, aby maksymalnie zwiększyć szanse naszych uczestników na znalezienie zatrudnienia lub otworzenia własnego biznesu.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do śledzenia naszych mediów społecznościowych oraz strony internetowej, gdzie będziemy na bieżąco informować o nadchodzących kursach i możliwościach rozwijania umiejętności zawodowych.

Nasza Fundacja stawia sobie cele praktycznej nauki zawodu, i czym przekonali się ostatnio studenci KUL na spotkaniu: Prelekcja 19.04.2024 r. w ramach Dni Społecznych – Fundacja EduTrend – Edukacja na najwyższym poziomie

Dziękujemy Wam za wsparcie i zaufanie, które umożliwiły nam dotarcie do tego punktu. Razem tworzymy lepszą przyszłość!

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend