AktualnościKonkursyPrzedsiębiorczośćWydarzenia

Setki prac konkursowych #WartoPoznaćLublin

Nasza lokalna inicjatywa #WartoPoznaćLublin zebrała imponującą liczbę zgłoszeń od utalentowanych uczniów szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu wykorzystali różnorodne formy wyrazu – od rysunku, przez animację, po film – aby pokazać swoje wyjątkowe perspektywy na Lublin. Otrzymaliśmy kilkaset prac, co podkreśla nie tylko ich kreatywność, ale również zaangażowanie w eksplorowanie i prezentowanie piękna naszego miasta.

Aktualnie, komisja konkursowa pracuje, aby ocenić te różnorodne dzieła i wyłonić najlepsze z nich. Dołożymy wszelkich starań, aby proces ten przebiegał sprawnie, aby jak najszybciej przedstawić wyniki konkursu. Każda z prac to unikalna interpretacja Lublina, która pozwala odkryć zarówno jego znane, jak i ukryte oblicza.

Trzeba przyznać, że uczniowie bardzo dużo kreatywności wnieśli do swoich prac i wybór tych najlepszych będzie bardzo trudny. Zadaniem tego konkursu miało być rozbudzenie wyobraźni, kształtowanie świadomości lokalnej, rozbudzanie ciekawości poznawczej odnoszącej się do kultury i sztuki miasta Lublin, zainspirowanie i zachęcenie młodzieży do podjęcia samodzielnych badań nad historią swojej rodziny, środowiska związanego z miejscem zamieszkania, doskonalenie umiejętności posługiwania się różnorodnymi formami artystycznego wyrazu, rozwijanie inwencji twórczej poprzez poszukiwanie różnorodnych rozwiązań plastycznych, wyrażenie własnej kreatywności oraz sposobu postrzegania historii Lublina przez dzieci i młodzież.

Jednocześnie warto również zauważyć, że jest to jedna z pierwszych lekcji przedsiębiorczości, ale w nowoczesnym wydaniu, która ma na celu odejść od codziennego skrolowania TT lub innych mediów społecznościowych. Wielu uczniów wykorzystało swoją kreatywność, aby nauczyć się i udoskonalić warsztat plastyczny, muzyczny lub informatyczny, który może być zaczątkiem przyszłego biznesu.

Jednocześnie pragniemy podziękować nauczycielom i rodzicom, którzy włączyli się w promowanie konkursu oraz organizację w swoich placówkach.

Poniżej przedstawiamy jedną z prac konkursowych stworzoną w 3D w grze Roblox.

Ireneusz Połeć

Prezes Zarządu Fundacji EduTrend